Yhteystiedot

Relander Unique LKV Oy   

Eteläesplanadi 2,
00130 Helsinki

info@uniquelkv.fi
www.uniquelkv.fi

Maikki

Maikki Relander-Lindholm

Myyntipäällikkö, yrittäjä, markkinointimerkonomi
Myynyt mm. talopaketteja, keittiökalusteita sekä rakennus- ja sisustustarvikkeita, kiinteistönvälityskokemusta yli 16 vuoden ajalta, josta kiinteistönvälitysyrittäjänä yli 8 vuotta. Hyvistä myyntitaidoista ja kyvystä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä erilaisten rakennusmateriaalien ja rakennustekniikoiden tuntemisesta on ehdotonta hyötyä myös asuntojen ja kiinteistöjen välitystyössä. Erityisosaamisena erilaisten tilojen hyvä hahmotuskyky, mikä helpottaa asiakasta saamaan vision tilan käytön mahdollisuuksista.

maikki.relander@uniquelkv.fi
P. 0440 310 101

Matti

Matti Lindholm

Toimitusjohtaja, LKV, LVV, INS
Noin 30 vuoden kokemus kiinteistötekniseltä alalta päällikkö- ja johtotason tehtävissä merkittävissä valtakunnallisissa talotekniikka-alan yrityksissä. Kiinteistönvälitysyrittäjänä yli 8 vuotta. Rakennus- sekä talotekniikan tuntemisesta on ehdotonta hyötyä käytettyjen asuntojen ja uudisasuntokohteiden sekä myös liike- ja toimitilojen myynti- ja vuokrausvälityksessä. Erityisosaamisena hyvät, luontaiset neuvottelutaidot, joista  – ei vähäisimpänä – on myös asiakkaan tarpeisiin perehtyminen kuuntelemalla.

matti.lindholm@uniquelkv.fi
P. 044 34 33 529